xin_nian_kuai_le

xīn nián kuài lè

Happy New Year!

churupingan_small1 dscn75351 sijipingan_small

images

牛年吉祥!niú nián jí xiáng

Good Luck in the Year of the Ox!

恭喜发财!ɡōnɡ xǐ fā cái

I wish You Great Prosperity!


Advertisements